SpecialisatiesBijen

Omdat ik niet alleen hovenier ben, maar ook imker, besteed ik graag wat extra aandacht aan de bijen. Bijen zijn de belangrijkste en bekendste bestuivende insecten. Daarom zijn ze enorm belangrijk voor ons ecosysteem. Zonder bijen om de planten te bestuiven, zouden veel plantensoorten uitsterven. Verarming van de natuur is het gevolg. Ook onze voedselvoorziening komt dan in gevaar, aangezien een derde van onze voedselplanten van bestuiving afhankelijk is.

Help de bij
Dat het niet goed gaat met de bijen, is inmiddels algemeen bekend. De oorzaken zijn divers. Onder andere de schaalvergroting in de landbouw, monoculturen en het gebruik van chemische middelen hebben er toe geleid dat de gezondheid van de bijen is afgenomen. Ook de afgenomen plantenrijkdom en de sterke toename van elektromagnetische straling spelen een rol.

De problemen zijn serieus en er wordt van alles ondernomen om de leefomstandigheden van de bijen te verbeteren. Ik probeer hier als persoon en ook met mijn bedrijf zoveel mogelijk rekening mee te houden, door geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen, maar te werken met alternatieve methodes zoals hete lucht recycling en het borstelen van bestratingen

Ook u als tuinliefhebber, kunt daar uw steentje aan bij dragen, door zoveel mogelijk drachtplanten voor bijen aan te planten. Een drachtplant, de term die imkers gebruiken voor een goede insectenplant, levert voedsel in de vorm van nectar of stuifmeel. De bij zorgt voor bestuiving van de plant, waardoor die vruchten kan 'zetten' en zaden kan maken. Zaden zijn niet alleen essentieel voor het voortbestaan van de plant, maar ook weer voedsel voor vogels en andere dieren. Solitaire of wilde bijen vormen een onmisbaar schakel in het ecosysteem. Voor meer informatie bezoek www.drachtplanten.nl.


Onkruidbestrijding

Ook verzorgen wij het schoonhouden van diverse soorten verhardingen. Wij beschikken over een weed control.

De Weed Control AIR Combi Compact bestrijdt onkruid op verhardingen en half verhardingen. Dankzij de draaibare luchtcirculatie-unit met brede uitstroomopening zijn zelfs de moeilijkste hoeken gemakkelijk te bereiken. Ideaal voor grote en middelgrote objecten. Dankzij de geringe hoogte van de luchtkap kan zelfs onkruid onder straatmeubilair worden aangepakt. Met de AIR Combi Compact is onkruidbestrijding veilig, ergonomisch, effectief en milieuverantwoord.

De AIR Combi Compact werkt volgens het principe van hete luchtcirculatie voor een effectieve en langdurige bestrijding van onkruid en kiemen. Eventueel aanwezige onkruidzaden worden tijdens het proces los geblazen en verbrand. Dankzij diverse technische maatregelen is het verbruik en de uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt. De werktemperatuur is ca. 400°C. Dat is ruim beneden de ontbrandingstemperatuur. Het risico op ontbranding is dus in principe verwaarloosbaar. Vanzelfsprekend is de AIR Combi Compact veilig voor bestratingen. Ook kunnen we hoger onkruid eerst voorbehandelen met een onkruidborstel.

Hete lucht recycling (voor het bestrijden van onkruiden op bestratingen).


Adres

  • Adres: Gelderse Roos 26
    3925 SL Scherpenzeel
  • Email: info@degroenladder.nl
  • Telefoon (033) 4650427
  • Mobiel (06) 44941144